Försörj dig på din konst

Det finns olika sätt att arbeta på som konstnär. Många blir så kallade ofrivilliga företagare eftersom det finns få fasta tjänster på marknaden. Vissa är däremot frivilliga och med glädje företagare. Det behövs däremot inte alltid ett eget företag för att kunna ta jobb mot faktura. Det förekommer att konstnärer tillsammans bildar en ideell förening eller en ekonomisk förening som kan träda in och fakturera en kund/uppdragsgivare.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening driver ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av. Den bildas av minst tre personer eller företag (juridiska personer). Varje medlem ska betala en insats till föreningen och eventuellt en årlig medlemsavgift, det ska stå beskrivet i stadgarna hur mycket medlemmarna ska betala. De är däremot inte personligt ansvariga för förenings skulder men kan förlora den egna insatsen.

Kraven på en ekonomisk förening är att den ska främja medlemmarnas ekonomi, den ska driva en ekonomisk verksamhet, ha minst tre medlemmar, ha en styrelse med minst tre personer som företräder medlemmarna och styrelsen samt revisorn ska väljas av föreningsstämman.

Ekonomiska föreningar måste ha minst en revisor som väljs av föreningsstämman om inget annat är bestämt i stadgarna. Idag är det enkelt att hitta en revisor med hjälp av tjänster som finns tillgängliga på webben. När du tar kontakt får du offerter från revisorer för att kunna hitta den lösning som passar din förening bäst.

En ekonomisk förening kan vara ett bra sätt för frilanskonstnärer att organisera sig. Man kan med gott samvete driva föreningen med vinst.

Ideell förening

Med en ideell förening kan det vara svårt att driva näringsverksamhet eftersom den ska främja föreningens intressen och inte de ekonomiska. Man kan däremot ha en ideell förening som bas för projektverksamhet då man söker pengar för ett specifikt projekt som ligger i linje med förenings målsättning.